OAR-G-missies

Bijdragen aan de strijd tegen het witwassen van geld in de zin van artikel 305bis van het Zwitserse wetboek van strafrecht (CP) en tegen de financiering van terrorisme in de zin van art. 260quinquies, al. 1, CP.
Vervullen van de taken die zijn overgedragen aan zelfregulerende organisaties (« SRO’s ») en voorzien in de federale wet van 10 oktober 1997 betreffende de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme in de financiële sector (witwaswet) , LBA).

Gevormd als een non-profit vereniging, is de missie van de OAR-G om:

Controleer de naleving van de activiteiten van haar leden in verband met de wet tegen het witwassen van geld.
Informeer onze leden over ontwikkelingen en nieuws in de strijd tegen het witwassen van geld.
Zorg voor voldoende training voor onze leden.
Bijdragen aan de ontwikkeling van AML-wetgeving.

Laisser un commentaire